ОБАВЕШТЕЊЕ

Општина Бач обавештава организације цивилног друштва да је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао  Конкурс за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора.
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за 2017. годину и Финансијског плана за 2017. годину, суфинансираће реализацију пројекaта организација цивилног друштва који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора.
Циљ конкурса: сарадња јавног и цивилног сектора и активно укључивање цивилног сектора у реализацији акционих планова везаних за стратешке планове развоја јединица локалних самоуправа.
Мере и активности, које се спроводе у оквиру пројекта морају се реализовати на територији АП Војводине, а требале би да допринесу: 

  • подстицању дијалога и дебата о процесу стратешког развоја ЈЛС (организација јавних расправа, панел дискусија, фокус група, везаних за теме које се тичу локалног економског развоја на територији ЈЛС);
  • подстицање повезивања људи са територије ЈЛС ради размене мишљења о актуелним темама и дефинисању заједничких приоритета са циљем покретања иницијатива везаних за локални економски развој.

 
Конкурсна документација