ОБАВЕШТЕЊЕ

Национална служба за запошљавање расписала је   више јавних позива међу којима посебно издвајамо:
  • Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2019. години
  • Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенција за самозапошљавање у 2019. години
  • Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019 . години    

Текстови  Јавних позива и обрасци за пријаву за сваки позив појединачно објављени су на интернет презентацији Националне службе www.nsz.gov.rs као и на огласној табли Националне службе у згради општинске управе Бач .

Пријаве се подносе заједно са бизнис планом у два примерка у надлежној организационој јединици Националне службе према месту пребивалишта односно боравишта или путем поште на прописаном обрасцу који се може добити у испостави  Националне службе у Бачу или преузети са сајта Националне службе . Јавни позив је отворен од 22.фебруара 2019.године до 22. априла 2019. године .

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ