ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са Уговором о сарадњи који је закључен између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Бач, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглих лица-мали грант  расписала је:

Јавни позив   за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине

Укупна средства за доделу помоћи износе 2.000.000,00 од којих је Комесаријат за избеглице и миграције обезбедио 1.900.000,00 динара а општина Бач 100.000,00динара. Максимална вредност пакета грађевинског материјала , по породичном домаћинству избеглица  износи 200.000,00 динара

Јавни позив ће бити отворен од 10.01.2020.године 10.02.2020.године а биће објављен  на огласној табли општине Бач, огласним таблама Месних канцеларија Бачко Ново Село, Бођани, Вајска, Плавна и Селенча и на интернет станици општине Бач.(www.bac.rs)

Образац пријаве и обједињена изјава,  могу се добити у Општинској управи Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2 – канцеларија бр. 9 ) или преузети са званичне интернет странице Општине Бач (www.bac.rs).За све додатне информације, можете се обратити на телефон број: 027/770-075, локал 130.

Пријаве на Јавни позив, са потребном документацијом, достављају се Комисији путем писарнице Општинске управе Бач, од 7 до 15 часова, Трг др Зорана Ђинђића број 2, Бач или путем поште на адресу: Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала  Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач, уз назнаку „Јавни позив   за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине“