ОБУКЕ МЛАДИХ У ДВЕ ОПШТИНЕ

У оквиру пројекта „Подстицање запошљавања младих у Дунавском региону јужне Бачке“, који спроводи Општина Бач у партнерству са Општином Бачки Петровац и Центром за проактивно пословање ''БизнисНова'' из Новог Сада, започете су обуке које за циљ имају унапређење положаја младих и стварање услова за њихово запошњавање и самозапошљавање.

Прве обуке намењене младима започете су у Бачком Петровцу по предвиђеном плану и програму, у оквиру којих је 30  омладинаца из ове две општине активно учествовало у раду на теме о предузетништву, покретању сопственог бизниса, законских оквира и финансијског пословања.

Велико интересовање полазника исказано је за област асертивне комуникације и усвајање вештина комуникације, које су као тема обрађиване у наставку.  Фокусирање на циљеве комуникације и усвајање успешних начина комуникације је било препознато од полазника као значајна вештина коју сваки појединац треба да стиче и гради.

Обуке се у наредним данима настављају и у Бачу, где ће се, према усвојеној методологији, обрађивати теме попут пословног планирања, маркетинга и права – и то у делу  који је полазницима значајан у сегменту отпочињања посла.

Више информација и детаља о терминима и току обуке могу се добити у Канцеларију Дунавског ресурсног центра или позивом на број 6070-000 локал 149. Контакт особа - Ивана Вулетић, координатор Центра у Бачу, или путем fb странице DYRC kancelarija.

ОБУКЕ МЛАДИХ У ДВЕ ОПШТИНЕ
ОБУКЕ МЛАДИХ У ДВЕ ОПШТИНЕ
ОБУКЕ МЛАДИХ У ДВЕ ОПШТИНЕ
ОБУКЕ МЛАДИХ У ДВЕ ОПШТИНЕ
ОБУКЕ МЛАДИХ У ДВЕ ОПШТИНЕ