ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Општинско веће Општине Бач је на седници одржаној 27.03.2018. године донело Одлуку о додели средстава Удружењима грађана са територије општине Бач за реализацију пројеката у току 2018 године, као и за редовне трошкове неопходне за основно функционисање удружења. Укупно је одобрено 29 пројеката удружења у укупној вердности од 2.647.000,00 динара, док је за редовне трошкове удружења одобрено 2.818.000,00 динара. Укупно је за 2018 годину Удужењима грађана одобрено 5.465.000,00 динара. 

Одлуку о додели средстава можете преузети овде