ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА – „ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БАЧ“vvvvv

Дана 01.06.2018 Општини Бач су одобрена средства у износу од 2.000.000 динара за реализацију пројекта – „Израда пројекта и постављање саобраћајне сигнализације за вођење туристичког саобраћаја на подручју општине Бач“. Средства додељује Министарство трговине, туризма и телекомуникација док је завршетак пројекта предвиђен за март 2019. године. Постављање саобраћајне сигнализације за вођење туристичког саобраћаја на подручју општине Бач ће значајно допринети  инраструктурном развоју туристичких локалитета на подручју општине Бач. Уговор је у име општине Бач потписала Марина Балабан.
 

ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА – „ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БАЧ“