ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 02. новембра 2020. године, одржана је 7. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 08:00 часова.
Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: помоћник председника Општине-Никола Вулетић, Заменик секретара Скупштине Јарослав Кућенич и начелник Општинске управе Бач-Шпиро Шоргић, који je образложиo предложену Одлуку.
Седницом је председавao председник општине Бач, Др Стевa Панић. 
Општинско веће је на одржаној седници, након  разматрања достављеног материјала
- УТВРДИЛО Предлог одлуке о обезбеђивању станова за збрињавање лица  која су остала без стана услед пожара на згради колективног становања на Економији 1. у Бачу плаћањем закупнине стана у приватној својини и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА