ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧ

Дана 05.12.2018. године са почетком у 12,00 часова у Свечаној сали Скупштине општине Бач одржана је јавна расправа о нацрту Статута Општине Бач.

Комисија за израду нацрта Статута Општине Бач, том приликом презентовала је заинтересованим представницима јавности текст новог Статута општине Бач, који је израђен у складу са изменама Закона о локалној самоуправи, који је Народна скупштина Републике Србије усвојила у јуну 2018. године.

Комисија је одговарала на питања заинтересованих представника јавности.

Нови предлог Статута наћи ће се пред одборницима Скупштине општине Бач, на првој наредној седници Скупштине општине Бач, након чега ће исти бити упућен надлежном Министарству за државну управу и локалну самоуправу на исходовање сагласности, у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи.

 

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧ
ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧ
ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧ