ОДРЖАНА 105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 21. марта 2019. године одржана је 105. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 10:00 часова, по позиву председника општине Бач. Седници је поред чланова Општинског већа, присуствовала и начелница Општинске управе Бач, запослени у општинској управи Бач, ВД директор ЈКП „Тврђава“ Бач, као и секретари месних заједница Селанча и Плавна, који су образложили предложене акте. 

Седницом је председавао председник општине Бач Борислав Антонић. 
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:
Утврдило је предлог Одлуке о месним заједницама на територији општине Бач ,и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Утврдило је предлог Одлуке о општим актима општине Бач за које је обавезна јавна расправа при доношењу, и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Донело Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Бач удружењима грађана за финансирање и суфинансирање програма у области заштите животне средине у 2019. години;
Донело Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Бач удружењима грађана за финансирање и суфинансирање програма у области развоја туристичког потенцијала општине Бач у 2019. години;
Донело Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Бач удружењима грађана за финансирање и суфинансирање програма у области пољопривреде и руралног развоја у 2019. години;
Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на измене и допуне програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач за 2019. годину, и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Утврдило је предлог Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Плавна за 2018. годину, и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Селенча за 2018. годину, и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Донело Закључак о року и начину сазивања јавне расправе о нацрту Одлуке о измени одлуке о локалним комуналним таксама;
Донело Закључак о року и начину сазивања јавне расправе о нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Бач;
Донело Закључак о року и начину сазивања јавне расправе о нацрту одлуке о накнадама за коришћење јавних путева на територији општине Бач;

Након тога председник општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

 

ОДРЖАНА 105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА 105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА 105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА