ОДРЖАНА 112. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 15. маја 2019. године одржана је 112. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 12:00 часова, по позиву председника општине Бач.

Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали запослени у општинској управи Бач, Светлана Продановић, директорка Центра за социјални рад и Драган Копања, представник Дома здравља Бач, који су образложили предложене акте. 
Седницом је председавао председник општине Бач Борислав Антонић. 
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:
- Донело је Одлуку о приступању реализацији манифестације Дани европске баштине – Дани Бача 2019. Година
- Донело је Решење о одређивању висине накнаде за обављање послова мртвозорства
- Донело је Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Општине Бач;
- Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад општине Бач за 2018. годину и упутило га Скупштини општине Бач на разматрање и усвајање.
- Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду са финасијским извештајем Дома здравља Бач за 2018. годину и упутило га Скупштини општине Бач на разматрање и усвајање.

Након тога председник општине се захвалио присутнима и закључио седницу.