ОДРЖАНА 128. СЕДНИЦА ОПШТИНЕ БАЧ

Дана 31. октобра 2019. Године, одржана је 128. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 12:00 часова, по позиву председника општине Бач. Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: запослени у општинској управи Бач, који су образложили предложене акте, као и директор Центра за социјални рад, Зоран Атанасковић.

Седницом је председавао председник општине Бач, Борислав Антонић.
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

  • Дало је САГЛАСНОСТ на Извештај о отварању пристиглих понуда по расписаном јавном позиву банкама заинтересованим за кредитирање регистрованих газдинстава са територије општине Бач уз учешће општине Бач у субвенционисању дела камате;
  • Донело је ОДЛУКУ о избору банака за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Бач, уз учешће општине Бач у субвенционисању дела камате на кредите;
  • Дало је САГЛАСНОСТ на Предлог јавног огласа за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у општини Бач;
  • Донело је ПРАВИЛНИК о начину остваривања права на накнаду трошкова за долазак на рад и одлазак са рада службеника на положају у општини Бач;

Након тога председник општине се захвалио присутнима и закључио седницу.