ОДРЖАНА 129. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 14. новембра 2019. године, одржана је 129. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 12:30 часова, по позиву председника општине Бач. Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: запослени у општинској управи Бач, који су образложили предложене акте, као и директор ЈКП „Тврђава“Бач, Дарко Војновић.

Седницом је председавао председник општине Бач, Борислав Антонић.
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

  • Утврдило је Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о извршењу буџета општине Бач, за период 01.01.-30.09.2019. године и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
  • Донело је ОДЛУКУ о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Бач за 2020. годину;
  • Расписало је Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Бач, за 2019. годину - други позив;
  • Донело је РЕШЕЊЕ о допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Општине Бач;
  • Дало је САГЛАСНОСТ на програм рада зимске службе у општини Бач - сезона 2019/2020 година.
  • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач и упутило Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање.
  • Дало је САГЛАСНОСТ на постављење секретара Месне заједнице Бођани;
  • Дало је САГЛАСНОСТ на Правилникe о начину остваривања права на накнаду трошкова за долазак на рад и одлазак са рада у Месној заједници Бач, Месној заједници Бачко Ново Село, Месној зеједници Бођани, Месној заједници Плавна, Месној заједници Вајска и Месној заједници Селенча.

Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу.