ОДРЖАНА 130. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 28. новембра 2019. године, одржана је 130. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 12:00 часова, по позиву председника општине Бач. Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: запослени у општинској управи Бач, који су образложили предложене акте. Седницом је председавао председник општине Бач, Борислав Антонић.

Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

  • Донело Одлуку о додели субвенција за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава – набавка кошница и опреме за пчеларство:
  • Утврдило је Предлог Одлуке о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
  • Утврдило је Предлог Одлуке о поступању са донацијама и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
  • Утврдило је Предлог Одлуке о измени Одлуке о финансијској подршци породици са децом и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
  • Донело је Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Бач;
  • Утврдило је Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић “ Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
  • Утврдило је Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
  • Утврдило је Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Дома здравља Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.
  • Утврдило је Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање.

Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу.