ОДРЖАНА 149. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 04. јуна 2020. године, одржана је 149. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 12:00 часова, по позиву председника општине Бач. Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: заменик председника Скупштине Станко Кондић, Оливера Мишан-руководилац одељења за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове, Јелена Ковачевић-руководилац одељења за привреду, пољопривреду и економски развој, који су образложили предложене акте. Седницом је председавао председник општине Бач, Борислав Антонић.

Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

- ДОНЕЛО ЈЕ ОДЛУКУ о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Бач путем непосредне погодбе удружењу грађана „Радио клуб Никола Тесла“ из Бача;
- ДОНЕЛО ЈЕ РЕШЕЊЕ о именовању чланова радне групе за израду Локалног акционог плана за социјално укључивање рома и ромкиња у општини Бач;

Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

ОДРЖАНА 149. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА