ОДРЖАНА 6. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 30. октобра 2020. године, одржана је 6. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 14:00 часова.

Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали: помоћник председника Општине-Никола Вулетић, Заменик секретара Скупштине Јарослав Кућенич, ,Aнна Гутеша, Наташа Будић, Валентина Ситнић-општински правобранилац и Ненад Ковач запослени у општинској Управи Бач, који су образложили предложене акте.
Седницом је председавao председник општине Бач, Др Стевa Панић.
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

  • УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о извршењу буџета општине Бач за период од 01.01.-30.09.2020. године и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
  • ДОНЕЛО ЈЕ - Стратегију управљања ризицима општине Бач;
  • ДОНЕЛО ЈЕ - Правилник о утврђивању права на једнократну помоћ у натури општине Бач;

Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу.
 

ОДРЖАНА 6. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА 6. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА 6. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА