ОДРЖАНИ ПРВИ САСТАНЦИ РАДНИХ ГРУПА ЗА ИЗРАДУ РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧ

У уторак, 8. маја, у малој сали Дома Културе у Бачу одржани су први састанци свих  седам радних група за израду ревизије Стратегије одрживог развоја општине Бач. Састанак је одржала радна група за друштвене делатности и образовање, радна група за инфраструктуру, урбанизам и комуналне делатности, радна група за развој локалне самоуправе, радна група за пољопривреду, рурални развој и туризам, радна група за конкурентност привреде, предузетништво и запошљавање, радна група за здравствену и социјалну заштиту као и радна група за заштиту животне средине и енергетску ефикасност.
На састанцима су анализирани  акциони планови из Стратегије одрживог развоја општине Бач 2014-2020 за све области како би се утврдиле потребне корекције али и предложили други приоритети, мере и активности за спровођење планова. Састанцима су присуствовали представници Регионалне развојне  агенције  Бачка и консултантске куће „Dona Speed“ из Новог Сада.
Средства за ревизију Стратегије одрживог развоја обезбеђена су у буџету општине Бач а уз подршку Покрајинског секретаријата за регионални развој, регионалну сарадњу и локалну самоуправу. Овај стратешки документ представља кључни инструмент за управљање локалним развојем и од великог је значаја за бољи живот становника општине.