ОПШТИНА БАЧ ДОДЕЛИЛА СУБВЕНЦИЈУ ЈКП ТВРЂАВИ

Општина Бач је доделила субвенцију из буџета од 3.000.000,00 динара за куповину радне машине "ровокопач" неопходне за обављање делатности која је у надлежности Јавног комуналног предузећа "Тврђава"Бач.

Хтели бисмо да истакнемо да је ово прва инвестиција након дужег низа година која има за циљ побољшање рада Јавног комуналног предузећа "Тврђава"Бач.
 

ОПШТИНА БАЧ ДОДЕЛИЛА СУБВЕНЦИЈУ ЈКП ТВРЂАВИ
ОПШТИНА БАЧ ДОДЕЛИЛА СУБВЕНЦИЈУ ЈКП ТВРЂАВИ