ОПШТИНА ИМПЛЕМЕНТИРА ПРОЈЕКАТ "ПОДРШКА ИНКЛУЗИЈИ РОМА КРОЗ ЗАПОШЉАВАЊЕ"

Општина Бач тренутно спроводи пројекат ''Подршка инклузији Рома кроз запошљавање'' у оквиру Програма Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију, а који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина. Пројекат се тренутно налази у десетом месецу имплементације, трајаће до децембра ове године. Укупна вредност пројекта износи 68.615,39 евра, од чега донација Европске уније износи 58.823,97 евра.

Општина Бач је у претходном период спровела јавни позив за запошљавање шест припадника ромске заједнице у локалном Јавном комуналном предузећу ’’Тврђава’’ Бач, који су од половине маја почели да раде на пословима рециклаже. За потребе рада ангажованих радника кроз пројекат је набављено и возило које ће бити уступљено ЈКП ’’Тврђава’’ на коришћење.

Такође, у оквиру активности која се односи на спровођење делотворних политика запошљавања теже запошљивих категорија организован је дводневни семинар за запослене у јавном сектору и чланове различитих локални савета и радних тела на тему креирања и спровођења мера запошљавања и израде Локалних акционих планова за инклузију Рома.

С обзиром на то да је у општини Бач истекао Локални акциони план за унапређење положаја Рома, који је важио у периоду од 2014 до 2019 године, једна од најважнијих активности са којом се започело у току маја ове године, а која је део горе поменутог пројекта, јесте израда Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома који ће бити урађен у складу са Водичем за припрему, буџетирање и праћење локалног акционог плана за инклузију Рома, а који ће важити у наредном петогодишњем периоду.

До краја пројекта планирана је организација обука за припаднике ромске заједнице на тему радно правне регулативе, могућих извора финансирања пословних идеја, могућности за легализацију постојећих пословних активности и тренинга из области социјално/здравственог осигурања, заштите на раду и сличних права која произилазе из радног односа.

На овај начин ће незапослена лица ромске националности бити у прилици да активније учествују у тражењу посла, унапредиће сопствену информисаност о радним и другим правима код различитих послодаваца.

Лица која су запослена или сама обављају делатност ’’на црно’’ биће у прилици да се информишу о могућностима за финансирања сопственог бизниса стављајући акценат на легализацију пословних активности којима се тренутно баве.

ОПШТИНА ИМПЛЕМЕНТИРА ПРОЈЕКАТ "ПОДРШКА ИНКЛУЗИЈИ РОМА КРОЗ ЗАПОШЉАВАЊЕ"