ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ПОДРШКУ ЗАПОШЉАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ ЗАПОШЉИВОСТИ

Општини Бач је од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одобрен пројекат ''Иновативан и одржив приступ тржишту рада за рањиве групе у општини Бач'' који ће бити реализован у периоду од децембра 2022 до јуна 2023. године. Пројекат ће се реализовати у оквиру програма техничке и финасијске подршке Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у пилотирању иновативних решења за запошљавање која се  пружа кроз Програм „Миграције за развој IIIˮ који реализује Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (ГИЗ), а финансира немачко Савезно министарство за економску сарадњу и развој.

Овај пројекат представља наставак активности локалне самоуправе у Бачу и њене Канцеларије за локални економски развој на унапређењу запошљавања и запошљивости локалног становништва пре свега оних који припадају категорији теже запошљивих. Због великог броја незапослених, пре свега оних који припадају категорији теже запошљивих, Општина Бач је препознала потребу за ублажавњем негативних трендова незапослености међу рањивим групама. Такође, кроз реализацију овог пројекта, Општина Бач, жели скратити дужину чекања на посао, пре свега маргинализованих група, које на посао чекају дуже од годину дана. Недостатак инфомација за послодавце и незапослена лица те њихово непознавање процедура и немотивисаност да се активније укључе на тржиште рада, представљају проблем чијем ће решавању допринети пројекат који ће Општина Бач реализовати. Рањиве групе становништва се често налазе у неповољном положају (ниске квалификације, недостатак радног искуства, недостатак знања и вештина) одакле проистиче и њихова неактивност на тржишту рада, а кроз пројекат ће се стимулисати њихово активно укључивање у друштво и интеграцију на тржиште рада. Један од главних проблема са којима се суочавају незапослена лица је недостатак средстава и капацитета за отпочињање сопственог посла. Исто тако, ново регистровани предузетници, најчешће првих годину до две дана, суочавају се са тешкоћама опстанка на тржишту, пре свега због високих почетних трошкова улагања у посао, као и због недостатка искуства и знања у области вођења предузећа. 

 Основни циљ овог пројекта је је стварање предуслова за социјалну интеграцију маргинализованих и теже запшљивих друштвених група у општини Бач у складу са потреба локалног тржиште рада. Такође, пројекат ће допринети унапређењу одрживости пословања новооснованих предузетника и запошљивости теже запошњивих категорија кроз изградњу и јачање капацитета и интеграцију на тржиште рада, развоју нових модела подршке и унапређења капацитета локалних институција за креирање и спровођење локалне политике запошљавања, као и подизању јавне свести за побољшање положаја маргинализованих и теже запошљивих група у локалној заједници и равноправно учешће на тржишту рада.

Циљна група пројекта су нискоквалификована незапослена лица, лица која су старија од 50 година, дугорочно незапослена лица, пре свега жене, млади до 30 година, избегла и расељена лица, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници социјалне помоћи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, самохрани родитељи и родитељи деце са сметњама у развоју.

Пројектом је планирано пружање помоћи локалним предузећима и предузетницима за одрживост пословања, што ће се огледати у пружању бесплатних рачуноводствено-књиговодствених услуга. Такође, предвиђено не организовање обука за израду бизнис плана за самозапошљавање, те додела пакета у виду опреме за покретање сопственог бизниса. Такође, сво корисници пројекта ће добити стручну, експерстку подршку за подршку пословању у области маркетинга, а цео процес пословања и подршку истом пружаће им ментори.

Овом приликом, Канцеларија за локални економски развој Општине Бач позива све заинтересоване предузетнике и незапослена лица да се јаве и да постану корисници неке од мера које су предвиђене пројектом (Канцеларија за ЛЕР, 021/6070-075 локал 149).

ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ПОДРШКУ ЗАПОШЉАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ ЗАПОШЉИВОСТИ