ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ УКЉУЧИВАЊУ РОМА КРОЗ ЗАПОШЉАВАЊЕ

Имплементација пројекта: „Подршка инклузији Рома кроз запошљавање“ који ће се реализовати у оквиру програма ЕУ подршка инклузији Рома, започета је 04. септембра и трајаће наредних 14 месеци.
 
Пројекат ће допринети смањењу сиромаштва и подстицању социјалног укључивања рањивих група становништва у општини Бач, кроз изградњу њихових капацитета и запошљивости, те кроз сарадњу релевантних локалних актера који учествују у креирању ефикасних локалних политика у области запошљавања, са фокусом на ромску популацију.
 
Партнери Општине Бач на реализацији пројекта су: Удружење грађана ''Ромско удружење општине Бач'' и ЈКП ''Тврђава'' Бач који ће бити укључени у имплементацију активности у вези са обукама припадника ромске заједнице у области запошљавања.
 
Такође, шест припадника ове заједнице ће бити запослено кроз пројекат и то на пословима заштите животне средине у ЈКП ''Тврђава'' Бач.
 
ЈКП ''Тврђава'' Бач ће кроз пројекат добити једно ново возило за потребе обављања својих комуналних делатности.
 
Укупна вредност пројекта је 68.615,39 евра, док донација Европске уније износи 58.823,97 евра.