ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ

Осма седница Скупштине општине Бач, ће се одржати у петак 26.02.2021. године са почетком у 10:00 часова у великој сали зграде Народне библиотеке "Вук Караџић" Бач.
За седницу је предложен следећи дневни ред:
1. Предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Бач за период од 2022. – 2028. године;
2. Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Бач за 2020. годину;
3. Предлог Одлуке о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се не примењује Закон о јавним набавкама у 2021. години;
4. Предлог Одлуке о боравишној такси;
5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије за кадровска, административна питања и радне односе;
6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине;
7. Разматрање Програма унапређења запошљивости и запошљавања младих у општини Бач у периоду 2021. – 2023. године;
8. Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач у 2021. години;
9. Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Бач за 2021. годину;
10. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Бач за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године;
11. Предлог Закључка о давању сагласности на план рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бач за 2021. годину;
12. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о реализацији Акционог плана стратегије предшколског васпитања и образовања у општини Бач за 2020. годину;
13. Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за равноправност полова;
14. Одборничка питања.