ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ

Покрајински завод за равноправност полова Републике Србије расписао је конкурс о додели бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним партнерима са пребивалиштем на територији АП Војводине који немају стамбени простор у свом власништву/сувласништву. Под сеоским кућама сматрају се непокретности које се налазе у селима изван градских и општинских седишта.

Учесници конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.000.000,00 динара, а грађевинска вредност некретнине не сме да прелази 2.000.000,00 динара.

Цео текст конкурса можете прочитати кликом на следећи линк : https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

Конкурсну документацију можете преузети на сајту Завода за равноправност полова www.ravnopravnost.org.rs, а све додатне информације као и помоћ око комплетирања документације  можете добити личним доласком у Канцеларију за ЛЕР Општине Бач, соба бр. 208.

Комплетирана документација подноси се у Завод за равноправност полова АП Војводине, Булевар Михајла Пупина бр. 6., 21000 Нови Сад.

Пријаве на Конкурс ће се примати до 03.04.2020. године.

 

ОТВОРЕН КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ