ПОЗИВ ЗА ОБУКЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

Општина Бач је започела са реализацијом пројекта “Подстицање запошљавања тешко запошљиве категорије становника на територији општине Бач” који се спроводи у оквиру ширег пројекта “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији”  а који се финансира кроз програм Немачке развојне сарадње.
Поменути пројекат има за циљ стварање предуслова за смањење сиромаштва и социјалне инклузије маргинализованих група и теже запошљивих категорија становништва на територији општине Бач, кроз јачање људских капацитета и имплементацију мера активне политике запошљавања. 
Једна од првих активности на пројекту је одржавање обука у области предузетништва тј. како започети сопствени посао, како припремити бизнис план и како финансирати своју пословну идеју. Сва лица која буду заинтересована за покретање сопственог бизниса на располагању ће имати И стручну помоћ ментора који ће их водити кроз цео процес оснивања и вођења фирме. 
Сви полазници обука ће бити у прилици да буду корисници бесповратних средстава за отварање соптвених предузетничких радњи или оснивање пољопривредних газдинстава. 
Циљна група програма су: корисници социјалне помоћи, Ромска популација, лица без квалификација, лица која су технолошки вишак, жртве породичног насиља, жене изнад 45 година старости, млади, незапослена лица са посебним потребама, повратници по споразуму о реадмисију о стале теже запошљиве категорије.
Општина Бач овим путем позива све заинтересоване да се пријаве за учешће у обукама које ће бити организоване у току фебруара ове године. 
Сви заинтересовани могу се пријавити у Општини Бач, у Kанцеларији за локални економски развој, тел. 770-075 локал 149, мобилни 064/8511916 ил на  mail: nikola.banjac@bac.rs
 
Пријаву за обуке можете  овде
GIZ
РРА Бачка