ПОКРАЈИНА СУФИНАНСИРА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДВА ПАРКИНГА И ПОВЕЗИВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА У БАЧУ

Председник општине Бач,  Борислав Антонић је дана 21.05.2018. године u Новом Саду потписао  уговор за суфинансирање  израде пројектно техничке документације паркинг зона и повезивања саобраћајница у насељу Бач  .
Уговор је закључен са Покрајинским Секретеријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу  а укупна вредност додељених бесповратних средстава је 1.000.000,00 динара што чини 83,33% од укупно потребних средстава за израду поменуте документације. Преостали износ за реализацију ова два пројекта обезбеђен је у буџету општине Бач .
Како је истакао председник општине Бач г. Антонић, на основу  добијених средства општина ће прибавити пројектну документацију  за изградњу  и уређење паркинг зона поред новоотвореног објекта МУП-а као и уз улицу иза објекта Поште  ка улици ЈНА,   али и повезивање саобраћајница у делу код хале Херкулес и објекта Црвеног Крста .  
На тај начин ће се створити услови за даљу реализацију, односно изградњу ових зона,  што ће унапредити путну инфраструктуру као и безбедност у саобраћају у насељу Бач .
 

ПОКРАЈИНА СУФИНАНСИРА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДВА ПАРКИНГА И ПОВЕЗИВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА У БАЧУ
ПОКРАЈИНА СУФИНАНСИРА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДВА ПАРКИНГА И ПОВЕЗИВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА У БАЧУ