ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА БАНАКА ЗА КРАТКОРОЧНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ

Председник општине Бач Борислав Антонић са представницима банака потписао  је данас уговоре о пословно-техничкој сарадњи у програму субвенционисања каматне стопе на краткорочне пољопривредне кредите. Уговори су потписани са следећим банкама:

  • Кoмерцијална банка ад Београд,
  • Credit agricole банка Србија ад Нови Сад,
  • OTP banka ад Нови Сад i
  • Banca Intesa ад Београд.

Са данашњим даном објављен је и Јавни позив за аплицирање пољопривредника за краткорочне кредите у прилогу ког се налазе услови за добијање кредитних средстава код изабраних банака. Кредити се одобравају за набавку репроматеријала, семенске робе, сточне хране, средстава за заштиту, пољопривредне механизације и др. Минимални износ кредита је 100.000,00 динара, а максимални 1.000.000,00 динара, а Општина Бач ће субвенционисати 80% каматне стопе на одобрене кредите.
 
Текст јавног позива
 Прилог јавног позива пољопривредницима
 

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА БАНАКА ЗА КРАТКОРОЧНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ