ПОЧИЊУ КРАТКОРОЧНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ КРЕДИТИ

У  свечаној сали Општине Бач данас су потписани Уговори о пословно–техничкој сарадњи са пословним Банкама које ове године учествују у програму субвенционисања каматних стопе на пољопривредне кредите.

Потписујући Уговоре, председник општине Бач, Борислав Антонић је истакао да су овим чином реализоване активности предвиђене Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Бач у 2018. години што је доказ одговорног понашања и домаћинског управљања развојем пољопривреде као основне гране развоја општине.

Са данашњим даном објављен је и Јавни позив за аплицирање пољопривредника за краткорочне кредите, у чијем прилогу се налазе и услови за добијање кредитних средстава код изабраних банака.

 

Јавни позив се може пронаћи овде

Прилог јавног позива се може пронаћи овде

 

Уговори су потписани следећим Банкама:

  • Комерцијална Банка АД Београд
  • ОТПБанка АД Нови Сад
  • Banca Intesa АД Београд, и
  • Credit Agricole Србија АД Нови Сад.

 

Предвиђено је да се кредити одобравају у износима од  100.000,00 динара до 1.000.000,00 динара,  и то за: за набавку репроматеријала, семенске робе, сточне хране, средстава за заштиту, пољопривредне механизације и др.

Према овом програму, општина субвенционише 80 % каматне стопе на одобрене кредите.

 

 

ПОЧИЊУ КРАТКОРОЧНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ КРЕДИТИ
ПОЧИЊУ КРАТКОРОЧНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ КРЕДИТИ
ПОЧИЊУ КРАТКОРОЧНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ КРЕДИТИ
ПОЧИЊУ КРАТКОРОЧНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ КРЕДИТИ
ПОЧИЊУ КРАТКОРОЧНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ КРЕДИТИ
ПОЧИЊУ КРАТКОРОЧНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ КРЕДИТИ
ПОЧИЊУ КРАТКОРОЧНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ КРЕДИТИ
ПОЧИЊУ КРАТКОРОЧНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ КРЕДИТИ