ПРЕДСТАВЉЕН ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РОМСКОГ НАСЕЉА У БАЧУ

Нацрт плана детаљне регулације за ромско насеље Урбаријал у Вајској представљен је 4. јуна 2019. године у општини Бач. Нацрт плана представио је Завод за урбанизам Војводине, а више од 50 грађана имало је прилике да дискутује о планским решењима и будућим корацима за развој њиховог насеља.

Израду урбанистичких планова за ромска подстандардна насеља у Србији финансира Европска унија кроз Програм ''Подршка ЕУ инклузији Рома у Србији - оснаживање локалних заједница за инклузију Рома'' а који технички реализује Стална конференција градова и општина.

 

Текст и слика преузети са сајта Сталне конференције градова и општине 

ПРЕДСТАВЉЕН ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РОМСКОГ НАСЕЉА У БАЧУ