ПРЕЗЕНТАЦИЈА КРЕДИТНИХ ЛИНИЈА РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ

У просторијама КПЦ-а у Бачу, у среду  11. априла,  сараднице Развојног фонда Војводине, извршиле су презентаицју актуелних кредитних линија овог фонда – намењене правним лицима, предузетницима и регистрованим пољопривредним газдинствима која послују на подручју Општине Бач. Општина је организовала ову презентаицју из разлога јер су кредитне линије фонда тренутно најповољнији извор средстава на финансијском тржишту и умногоме олакшавају пословања привредних субјеката и потребних улагања у пољопривреду.
 
Канцеларија за локално економски развој општине Бач свакодневно је на располагању свим регистрованим привредним субјектима и пољопривредним газдинствима за тумачење и помоћ при аплицирању на овакве или сличне линије, као и друге повољности које им омогућују квалитетнији и ефикаснији рад.
 
Кредити који су на јучерашњој презентовани су следећи :
 
*За правна лица и предузетнике:
 - Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања са роком отплате 84 месеца
- Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства са роком оплате 48 месеци
- Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства на 12 месеци са периодом расположивости средстава од 48 месеци (  четири транше )
 
*За регистрована пољопривредна газдинства :
- Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду са роком отплате 84 месеца
- Конкурс за дугорочне кредите за куповину поњопривредног земљишта са роком отплате до 84 месеца
- Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди са роком враћања до 12 месеци и периодом расположивости до 48 месеци ( четири транше )
- Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације са роком враћања до 60 месеци.     
 
Детаљи о свим конкурисма могу се наћи на сајту РФВ: www.rfapv.rs

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КРЕДИТНИХ ЛИНИЈА РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА КРЕДИТНИХ ЛИНИЈА РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА КРЕДИТНИХ ЛИНИЈА РАЗВОЈНОГ ФОНДА ВОЈВОДИНЕ