ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЗИВА И КОНКУРСА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА И МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА – НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Дана 18.03.2019. године у 9,00 часова у сали Скупштине Општине Бач, Трг Зорана Ђинђића 4 одржаће се презентација Јавних позива и Конкурса за реализацију програма и мера активне политике запошљавања – Националне службе за запошљавање за 2019. годину.

Позивају се сви заинтересовани грађани и привредни субјекти (послодавци) да присуствују наведеној презентацији и да на тај начин искористе прилику да се упознају са финансијским олакшицама и подстицајима којима могу унапредити своје пословање и уједно доћи до недостајућих адекватних кадрова.

Сврха презентације је да се што више послодаваца упозна са планираним програмима и мерама за 2019. годину, како би добили потпуне информације  и одабрали програм у складу са својим потребама.

На располагању су средства за реализацију програма стручне праксе, приправника, јавних радова, субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица, самозапошљавање.

Циљ ове презентације је да се што више послодаваца упозна са актуелним програмима и мерама, да се што више анимирају нови послодавци, посебно мала и средња предузећа која до сада нису користила мере активне политике запошљавања Националне службе за запошљавање.

На овај начин Национална службе за запошљавање жели обезбедити већу доступност оваквог вида подршке ширем кругу послодаваца и остварити пословне циљеве у смислу већег броја запошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање.