РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА

Општина Бач обавештава регистрована удружења грађана да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за антидискриминациону политику и унапређивање родне равноправности расписао  Kонкурс   за подношење предлога пројеката  за побољшање економског положаја жена.

Приоритети Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектора за антидискриминациону политику и унапређивање родне равноправности односе се на програме, који могу допринети отклањању препрека за приступ жена запошљавању, напредовању, стручном усавршавању и свим ресурсима без дискриминације.

Више информација можете сазнати на http://www.minrzs.gov.rs/konkursi.html

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА