РАСПИСАН ОГЛАС ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Председник општине Бач је данас, уз претходно прибављену сагласност министарства, донео Одлуку о расписивању Огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бач, којим ће се путем јавног надметања, заинтересованим пољопривредницима, понудити преко 5.957 хектара државног пољопривредног земљишта на територији општине.

Текст огласа може се преузети овде   

Пријаве са пратећом документацијом се достављају, у затвореној коверти, на писарници општинске управе, најскасније до 14,оо часова 26.10.2018.г.

Обилазак терена се може извршити према распореду наведеним у тексту Огласа (одељак V), а само јавно надметање одржаће се у малој сали КПЦ:

  • за к.о. Бођани, 31. октобра са почетком у 09:00 часова
  • за к.о. Вајска, 31. октобра са почетком у 11:00 часова
  • за к.о. Бачко Ново Село, 01. новембра са почетком у 09:00 часова
  • за к.о. Плавна, 01. новембра са почетком у 11:00 часова
  • за к.о. Селенча, 02. новембра са почетком у 09:00 часова и
  • за к.о. Бач 02. новембра са почетком у 11:00 часова.

Оглас ће бити објављен у "Сл.листу општине Бач", на огласним таблама општине и свих месних канцеларија, као и интернет страници општине, а увид у документацију и  орјентационе карте, односно графички приказ терена може се извршити сваког радног дана у канцеларији бр. 213 општинске управе Бач.