РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У НАТУРИ – ДРВА ЗА ОГРЕВ

Право на једнократну помоћ у натури могу остварити појединац или породица, са пребивалиштем на територији општине Бач, који се изненада, или тренутно нађу у стању социјалне потребе коју не могу самостално превазићи.

Текст јавног позива и Захтев за остваривање права на једнократну помоћ у натури подноси се Општини Бач, Комисији за утврђивање испуњености услова за остваривање права на једнократну помоћ у натури, на прописаном обрасцу, који се може добити у пријемној канцеларији Општинске управе Бач, Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2, у просторијама Месних заједница Општине Бач или преузети са сајта www.bac.rs
Обавештавају се сви корисници новчане социјалне помоћи  да ће Центар за социјални рад општине Бач поднети обједињени Захтев за све кориснике.
Пријаве се подносе до 06. новембра 2020. године

Текст јавног позива
Захтев