СЕКРЕТАРИЈАТ ДОДЕЉУЈЕ СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

 Канцеларија за пољопривреду Општинске Управе Бач обавештава све пољопривреднике да је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао конкурсе којим се суфинансирају :

  • опремa и системи за наводњавање и опрема за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима  биљака,
  • опрема за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља,
  • опрема за сточарске фарме, и
  • конструкције и опрема за биљну производњу у заштићеном простору.

 Рок за аплицирање на наведене конкурсе је 15.03.2019.године.

Све додатне информације могу се добити на телефон секретаријата 021/487-4379 у времену од 10-14:00 часова, а текст конкурса и потребну документацију за пријаву - заинтересовани могу преузети на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство  www.psp.vojvodina.gov.rs

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ДОДЕЉУЈЕ СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА