ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ПУТНОМ ПОЈАСУ ОД БАЧА КА ВАЈСКОЈ

Данас су, радници Општине Бач, Иван Ловас испред Канцеларије за пољопривреду  и Зоран Бадивук задужен за праћење укупног броја и стања садница ветрозаштитних појасева, извршили теренску контролу садног материјала, који се налази у путном појасу од Бача ка Вајској.
Теренској контроли је присуствовао и Раде Вукелић, испред  ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ из Сомбора - одговорног извођача радова, по уговору који је општина закључила 2017. године. Садни материјал који су данас обишли је посађен у првој половини децембра месеца прошле године, и према њиховим речима у задовољавајућем је стању. Реализацијом поменутог уговора посађено је 1000 садница тополе које су се, према речима надлежних, у одличном проценту примиле и развијају се како је и предвиђено њиховим вегетационим периодом.
Општина и ове године планира да одређени део средстава остварен од закупа пољопривредног земљишта у државној својини усмери ка подизању ветрозаштитних појасева, имајући у виду свеукупан еколошки и агрономски значај ових засада.
 

ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ПУТНОМ ПОЈАСУ ОД БАЧА КА ВАЈСКОЈ
ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ПУТНОМ ПОЈАСУ ОД БАЧА КА ВАЈСКОЈ
ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ПУТНОМ ПОЈАСУ ОД БАЧА КА ВАЈСКОЈ