УДРУЖЕЊЕ ДУНАВ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА КУЛТ(Р)УРАЛ ОДРЖАЛО РАДНИ САСТАНАК У БАЧ

У склопу пројекта Култ(Р)урал – развој, заштита и промоција општине Бач који спроводи УНДП, а финансира влада Шведске, одржан је састанак са организацијама које раде са маргинализованим групама у општини Бач на тему доступности јавних финансија и пројектног финансирања.

Састанак је организовало удружење „Дунав 1245“ у својству носиоца пројекта у сарадњи и уз учешће представника општине Бач, са циљем размене информација и искустава на тему јавног и пројектног финансирања.
Овај састанак је уједно и припрема за предстојећи панел на коме би се детаљније дискутовала проблематика јавног и пројектног финансирања деловања и учешћа маргинализованих група у животу локалне заједнице, уз присуство ширег круга организација и представника ове циљне групе.
У оквиру ове активности, одржан је и састанак фокусне групе као елемент истраживања на следеће теме:

  1. Да ли Ваша организација учествује на конкурсима за пројектно финансирање?
  2. Да ли Ваша организација има капацитет за спровођење/управљање пројектима?
  3. Како да унапредимо наш капацитет за конкурисање и спровођење пројеката?

Учесници на састанку су навели своја искуства која се махом односе на сужен избор и слабу доступност јавних и пројектних извора финансирања. Углавном су извори препознати на локално нивоу, а аплицирање је праћено тешкоћама у припреми пројектне документације, тешкоћама у одобравању значајнијих средстава за реализацију озбиљнијих пројеката и недостатку стручности у фази реализације пројеката.
Учешће представника општине је помогло и да се боље разуме страна од које се највише очекује помоћ и одобравање локалних пројеката, наводећи проблематику која прати конкурисање у сегменту малог броја квалитетних пројектних идеја и решења која се предлажу пројектном документацијом, оријентацију пројектних буџета на потрошњу уместо оријентације ка свеобухватнијим решењима и адекватнијим третманом препознатих локалних проблематика.
Разматрана је неопходност подизања општег нивоа стручности у циљу квалитетније припреме и реализације пројеката, али не на путем обука (обзиром на велики број обука које су одржане до сада) већ путем конкретне сарадње са организацијама из региона и иностранства и учешћа на заједничким пројектима, финансираних на регионалном или међународном нивоу. У том смислу би средства локалне самоуправе била коришћена ефикасније – за привлачење значајнијих средстава и тиме, значајније учешће у развоју локалне заједнице.
И састанак са циљном групом и фокусна група су одржани у срдачној и пријатељској атмосфери, како је то и очекивано захваљујући гостопримству и љубазности како представника општине, тако и домаћих учесника – грађана Бача.

УДРУЖЕЊЕ ДУНАВ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА КУЛТ(Р)УРАЛ ОДРЖАЛО РАДНИ САСТАНАК У БАЧ