УРЕЂУЈУ СЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Оштина Бач је у сарадњи са надлежним предузећима данас 29.01 2021. започела са уређењем зелених површина поред главних саобраћајница.

Крчи се и уређује потез поред главног пута од Бачког Новог Села до изласка из Селенче.
Општина Бач се одувек залагала за очување животне средине и амбијенталну уређеност јавних простора, стога су овакве акције приоритетне.
 

УРЕЂУЈУ СЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ