УРУЧЕНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ

У свечаној сали Општине Бач данас су пољопривредницима са територије општине уручени Уговори о додели субвенција у пољопривреди. Према речима председника општине Борислава Антонића, ради се о реализацији два конкурса са којима општина завршава ову годину у делу субвенционисања пољопривреде и то:

  • Конкурс за набавку кошница и опреме за пчеларство и
  • Конкурс за регресирање премије осигурања усева, плодова, засада и расадника.

У оквиру ових конкурса, субвенционисано је 28 газдинстава у области пчеларства са преко 1.300.000 динара, као и 7 пољопривредних газдинстава која су током ове године осигурали своју пољопривредну производњу. Општина је на овај начин, са 300.000 динара, регресирала 50% уплаћене премије осигурања.
Сви присутни су информисани и са спроведеном мером кредитне подршке која је била реализована до 01.12.2017.г.
Сарадници Одељења за привреду, појопривреду и економски развој су изнели податке да је овом мером обухваћемо 36 регистрованих пољопривредних газдинстава који су, код једне од укупно четири изабране пословне банке, остварили право на краткорочне пољопривредне кредите и субвенционисање камате на исте од стране Општинског фонда за развој пољопривреде. Овом мером је направљен кредитни обим од 23 милиона динара, док је 80% трошка камате који је у оквиру овог обима општина сносила једнак 1.514.680 динара.
Према речима председника општине, ова пракса и позитивни примери подстицања развоја пољопривреде ће бити настављени и наредне године.

УРУЧЕНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ
УРУЧЕНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ
УРУЧЕНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ