У БАЧУ ОДРЖАНА СТРУЧНА ОБУКА „МОГУЋНОСТ ФИНАНСИРАЊА ПУТЕМ ЕУ ФОНДОВА“

Представници Фонда „Европски послови“, из АП Војводине одржали су у Бачу, тродневну стручну обуку „Могућност финансирања путем ЕУ фондова“. 

Полазници су били запослени у јединицама локалне самоуправе, образовним институцијама и представници различитих удружења. Укупно 14 заинтересованих лица за области писања пројеката и финансирања истих кроз програме прекограничне сарадње током три дана су слушали теоријске основе, али и учествовали у интерактивним радионицама у групама, када су стечено знање практично примењивали. 

Првог дана обуке полазници су упознати са Инструментима за претприступну помоћ и програм прекограничне сарадње, програм Европске уније, али су радили и анализу заинтересованих страна и пројектни приступ проблемима. 

Другог дана обуке присутни су обогатили своја знања кроз приступ логичке матрице, док је последњи дан био задужен за делове који се односе на буџетирање пројекта и вежбу попуњавања апликационих формулара у ИПА програмима прекограничне сарадње. 

При завршетку тренинга, дугогодишњи предавачи Фонда „Европски полсови“, Зоран Павић и Немања Давидовић су полазницима уручили сертификате као доказ успешно завршене стручне обуке.

 

У БАЧУ ОДРЖАНА СТРУЧНА ОБУКА „МОГУЋНОСТ ФИНАНСИРАЊА ПУТЕМ ЕУ ФОНДОВА“
У БАЧУ ОДРЖАНА СТРУЧНА ОБУКА „МОГУЋНОСТ ФИНАНСИРАЊА ПУТЕМ ЕУ ФОНДОВА“
У БАЧУ ОДРЖАНА СТРУЧНА ОБУКА „МОГУЋНОСТ ФИНАНСИРАЊА ПУТЕМ ЕУ ФОНДОВА“
У БАЧУ ОДРЖАНА СТРУЧНА ОБУКА „МОГУЋНОСТ ФИНАНСИРАЊА ПУТЕМ ЕУ ФОНДОВА“
У БАЧУ ОДРЖАНА СТРУЧНА ОБУКА „МОГУЋНОСТ ФИНАНСИРАЊА ПУТЕМ ЕУ ФОНДОВА“