У ОПШТИНИ БАЧ ПУШТЕН У САОБРАЋАЈ РЕКОНСТРУИСАН ЛОКАЛНИ ПУТ

У Бачу је данас отворен реконструсан локални пут Л-3 који повезује државни пут 2а реда број 112 и насеље Плавна. Реконструкцију пута је са износм од 142.000.000 динара финансирала Управа за капитална улагања АП Војводине кроз програм финансирања и суфинансирања пројеката саобраћајне инфраструктуре. Локални пут Л-3 је био деоница која се неколико година налазила у веома лошем стању и на којој се саобраћај одвијао отежано и небезбедно. У складу са тим Општина Бач је реконструкцију овог пута препознала као приоритет и кренула у припрему пројектно техничке документације, а потом и аплицирала за средства код Управе за капитална улагања АП Војводине. Кроз овај пројекат је реконструсано 5 км пута, а нови коловоз је и проширен тако да  укупна ширина новог пута износи 6 метара.

Претходна саобраћајница, због знатних оштећења (рупе на путу, оштећени рубови, сужења пута) није испуњавала основне стандарде и критеријуме за несметано и безбедно одвијање саобраћаја у општини Бач. Санирање/крпљење ударних рупа више није давало ефекте и није више било исплативо те је било неопходно извршити комплетну реконструкцију саобраћајнице/коловоза на поменутом путу. Због свега наведног била је угрожена је безбедност свих учесника у саобраћају и отежано је одвијање стабилног и дугорочно одрживог саобраћаја у овом делу општине Бач. Основни разлог за реконструкцијом пута је захтев за безбедношћу саобраћаја али и стварање претпоставки за одрживи друштвени развој руралних подручја општине који су због лоше комуникације са администартивним центром општине (Бач) и даље са суседним општинама, често били ван интересовања инвеститора који су тражили потенцијалне локације за своја улагања. Због дугогодишњег коришћења саобраћајнице дошло је до деформисања и значајног оштећења локалног пута. Последица оваквог стања пута било је нарушено нормално кретање возила, заношење возила, смањење стабилности возила, продужавање зауставног пута возила, изазивање додатног замора возача, отежано је одводњавање коловоза и сл. Такође, стара саобраћајница је била сужена и оштећених рубова што је додатно повећавало напрезање возача и представља опасност током претицања и мимоилажења. Завршетком радова на овом путу Општина Бач добила коловоз на којем ће бити успостављен безбедан, стабилан и дугорочно одржив саобраћај који ће омогућити безбедност свих учесника у саобраћају и допринети развоју руралне путне инфраструктуре као претпоставке за даљи локални економски развој општине и целог дунавског региона.

 

У ОПШТИНИ БАЧ ПУШТЕН У САОБРАЋАЈ РЕКОНСТРУИСАН ЛОКАЛНИ ПУТ
У ОПШТИНИ БАЧ ПУШТЕН У САОБРАЋАЈ РЕКОНСТРУИСАН ЛОКАЛНИ ПУТ
У ОПШТИНИ БАЧ ПУШТЕН У САОБРАЋАЈ РЕКОНСТРУИСАН ЛОКАЛНИ ПУТ
У ОПШТИНИ БАЧ ПУШТЕН У САОБРАЋАЈ РЕКОНСТРУИСАН ЛОКАЛНИ ПУТ
У ОПШТИНИ БАЧ ПУШТЕН У САОБРАЋАЈ РЕКОНСТРУИСАН ЛОКАЛНИ ПУТ
У ОПШТИНИ БАЧ ПУШТЕН У САОБРАЋАЈ РЕКОНСТРУИСАН ЛОКАЛНИ ПУТ
У ОПШТИНИ БАЧ ПУШТЕН У САОБРАЋАЈ РЕКОНСТРУИСАН ЛОКАЛНИ ПУТvvvvvvvv