ФОНД ЗА ИЗБЕГЛА, РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ЗА САРАДЊУ СА СРБИМА У РЕГИОНУ, РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА КОЈЕ СУ ИМАЛЕ (ИМАЈУ) СТАТУС ИЗБЕГЛОГ, ПРОГНАНОГ ИЛИ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА

Јавни позив се расписује за кориснице које у складу са законом имају или су имале статус избеглих, прогнаних или расељених лица на територији Републике Србије, а имају боравиште односно пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине. Јавни позив се расписује за кориснице које имају боравиште односно пребивалиште на територији следећих општин АП Војводине: Нови Бечеј, Сомбор, Бачка Паланка, Стара Пазова, Сремски Карловци, Бач, Жабаљ и Житиште.
Помоћ се одобрава једнократно и бесповратно, у виду механизације, машина, опреме и алата за обављање производних или услужних делатности, у циљу економског оснаживања жена и стварања материјалних услова за њихову потпуну и трајну интеграцију.
Јавни позив траје од 03. фебруара до 03. марта 2021. године.
Образац Пријаве, као и остале информације, могу се добити у просторијама Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, у Новом Саду, и код повереника за избеглице и миграције у општинама обухваћеним Јавним позивом.
За општину Бач код повереника општине Бач Иване Модић тел:6070075 лок.130.
За додатне информације у вези са Јавним позивом можете се обратити Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 25, на телефон 021/475 4 295 или на имејл: uprava@fondirpvojvodine.rs