ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ БАЧ