ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОПШТИНЕ БАЧ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ

Општина Бач, у складу са Одлуком о буџету Општине Бач за 2018. годину и Финансијским планом Општине Бач за 2018. годину, доделиће средстава за финансирање, односно обезбедиће недостајући део средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом у 2018. години, у укупном износу до 650.000,00 динара.
По овом Јавном конкурсу средства ће се доделити у складу са Правилником о поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Бач удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом, борачко инвалидксе заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години (Област 1 Правилника).
Специфични циљеви јавног конкурса су: унапређење положаја и заштита особа са инвалидитетом, побољшање приступачности, подизање свести друштвене заједнице о особама са инвалидитетом и унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом.
Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана уписана у регистар у надлежном органу за програме који се реализују на територији општине Бач.
Конкурс је отворен од 20.07.2018 до 03.08.2018. године
 
Конкурсну документацију можете преузети овде