Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач и то катастарске парцеле број 1643/4 и 1652/4 к.о. Бач, у улици Добровољачка у Бачу

AttachmentSize
PDF icon Текст јавног огласа372.11 KB