ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ (ПРОЈЕКАТ: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ)

Општина Бач је објавила јавни позив за доставу понуда у поступку набавке добара: НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ (ПРОЈЕКАТ: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧ).

 

Текст позива и конкурсна документација се могу преузези са доле наведеног линка:

ЛИНК:

https://bit.ly/2Ias2ZL