ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ

Organizacija: 
НСЗ И ОПШТИНА БАЧ

Национална служба за запошљавање је у сарадњи са Општином Бач, а у склопу реализације Локалног акционог плана запошљавања, расписала Јавни позив послодавцима за доделу субвенцију за запошљавање теже запошљивих на новотвореним радним местима у 2017. години. Јавни позив је отворен до 28. јула 2017. године.

Датум објаве: 28. јун 2017. године

Рок за пријављивање: 
28 јул 2017. године
ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА И ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СЕ НЕ СУБВЕНЦИОНИШУ