11. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ

Дана 25. новембра 2020. године, одржана је 11. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 14:00 часова. Седницом је председавао председник општине Бач, Др Стева Панић. 
Општинско веће је на одржаној седници, након  разматрања достављеног материјала

  • ДОНЕЛО ОДЛУКУ о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Бач за 2020.  годину, са Програмом јавне расправе;
  • ДОНЕЛО РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач;

Након тога председник Општине je закључио седницу.