98. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ

Дана 23.01.2019.године, са почетком у 10:00 часова одржана је 98.седница Општинског већа Општине Бач.  Седници је поред чланова Општинског већа, присуствовала и начелница Општинске управе Бач као и руководиоци Одељења општинске управе Бач, као образлагачи нацрта одлука и других аката, које су биле на дневном реду, потом представници месних заједница Општине Бач, Центра за социјални рад у Бачу, и Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач.

Седницом је председавао  председник општине Бач Борислав Антонић. 

Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала,  утврдило  предлоге следећих аката:

 1. Предлог Одлуке о финасијској подршци породици са децом;
 2. Предлог Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Бач;
 3. Предлог Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Бач;
 4. Предлог Одлуке о додељивању искључивог права Јавном комуналном предузећу „Тврђава“ Бач за обављање делатности  пружања услуга у 2019. години;
 5. Предлог Одлуке  о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал);
 6. Предлог Одлуке  о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Бач;
 7. Предлог Одлуке о покретању иницијативе за измену Закона о територијалној организацији Републике Србије, ради измене назива катастарске општине, на подручју општине Бач;
 8. Предлог Одлуке о радноправном статусу изабраних и постављених  лица у општини Бач;
 9. Предлог Локалног акционог плана запошљавања општине Бач за 2019. годину;
 10. Предлог Закључка о давању сагласности на План и програм рада  и финансијски план Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач  за 2019. годину;
 11. Закључак о давању сагласности на  Програм рада и финансијски план Центра за социјални рад општине Бач за 2019. годину;
 12. Предлог Закључка о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијски план Дома здравља Бач  за 2019. годину;
 13. Предлог Закључка о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом месне заједнице Бач за 2019. годину;
 14. Предлог Закључка о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом месне заједнице Бачко Ново Село  за 2019. годину;
 15. Предлог Закључка о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом месне заједнице Бођани за 2019. годину;
 16. Предлог Закључка о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом месне заједнице Плавна за 2019. годину;
 17. Предлог Закључка о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом месне заједнице Вајска  за 2019. годину;
 18. Предлог Закључка о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом месне заједнице Селенча за 2019. годину;
 19. Предлог Закључка о давању сагласности на План рада и финансијски план Туристичке организације општине Бач за 2019. годину;
 20. Предлог Закључка о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом Установе за спорт и рекреацију „Бачка тврђава“ Бач за 2019. годину;
 21. Предлог Решења о разрешењу  вршиоца дужности директора Установе за спорт и рекреацију „Бачка тврђава“ Бач;
 22. Предлог  Решења о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Дома здравља Бач;
 23.  Предлог Решења о  именовању  директора Установе за спорт и рекреацију „Бачка тврђава“ Бач;

Предлози наведених аката, који су утврђени на одржаној седници Општинског већа Општине Бач, упућују се даље Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање, а пред одборницима СО Бач,  наћи ће се на наредној седници Скупштине Општине Бач, која ће се одржати дана 31. јануара 2019. године.

 

 

ОДРЖАНА ЈЕ 98. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ
ОДРЖАНА ЈЕ 98. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ