КОНКУРСИ

КОНКУРС ЗА СЕКРЕТАРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЂАНИ

На основу члана 15. ст.2. Статута Месне заједнице Бођани, и Одлуке са редовне седнице Савета МЗ Бођани од  21. октобра 2015. године,   расписан је Конкурс за Секретара Месне заједнице Бођани.
Пријаве са доказима о испуњавању конкурсних услова, предају се у Месној заједници сваког дана од 07,00 до 14,00 часова или на адресу: Месна заједница Бођани, ул. Др. Зорана Ђинђића бр. 11,  21427 Бођани, у  року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у публикацији националне службе за запошљавање „Послови“.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016 ГОДИНИ

Дана 08. октобра 2015.године, Општина Бач објавила је Конкурс за доделу стипендија студентима и ученицима средњих школа са пребивалиштем на територији општине Бач у школској 2015/2016. години.

Стипендије се додељују студентима и ученицима који остваре највећи број бодова на основу следећих критеријума:

Pages