ИЗДАТИ АКТИ И ДОЗВОЛЕ

E.g., 13/12/2019
ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАsort ascending БРОЈ ПРЕДМЕТА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ВРСТА ПРЕДМЕТА ДОКУМЕНТ
30/03/2015 351-08/2015-IV-03 "МОНИТОР"ДОО РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145 ЗАКОНА PDF icon Закључак о одбацивању
18/03/2015 353-05/2015-IV-03 ТЕШАНОВИЋ ДАНЕ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Закључак о одбацивању
06/03/2015 353-01/2015-IV-05 AL RAWAFED SERBIA DOO ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ PDF icon Закључак о одбацивању

Pages