ЗАВРШЕН ПОПИС НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ

Попис нелегалних објеката на територији општине Бач завршен је данас 17. марта. Попис је започео 28. јануара ове године а на њему је радило  13 лица уз асиситенцију пољочуварске службе.

Попис нелегалних објеката извршен је по Закону о планирању и изградњи  а општина Бач је међу првим општинама које су овај поступак на терену успешно окончале. Како би све било завршено у року, пописивачи су радили и суботом а  контрола од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре афирмативно се изјаснила о самом поступку у општини Бач.